+
23 març 2020
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
8 novembre 2019
ddgi
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou els fons següents corresponents a la subvenció de Fons de Coopera
28 agost 2019
ddgi
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció de 1.761,70 € que ajudarà a compensar la despesa
25 setembre 2018
ddgi
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
13 març 2020
El ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de febrer de 2020 ha aprovat definitivament el Mapa de Capacitat Acústi
8 novembre 2019
ddgi
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 28.290,00 €  per inversions, corresponents a la su
5 febrer 2019
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica d
25 setembre 2018
ddgi
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
14 setembre 2018
cami
Sant Andreu Salou tindrà un carril bici amb un recorregut bàsicament circular que aprofitarà camins, pistes, corriols, i les motes de les