+
24 juliol 2020
Aprovació definitiva de l'inventari de camins: Anunci BOP/ Memòria Aprovació inicial de l'inventari de camins: Edicte Ini
13 març 2020
El ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de febrer de 2020 ha aprovat definitivament el Mapa de Capacitat Acústi
8 novembre 2019
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou l’import de 28.290,00 €  per inversions, corresponents a la su
5 febrer 2019
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica d
25 setembre 2018
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
23 març 2020
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
8 novembre 2019
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou els fons següents corresponents a la subvenció de Fons de Coopera
28 agost 2019
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou una subvenció de 1.761,70 € que ajudarà a compensar la despesa
25 setembre 2018
Podeu veure/descarregar la informació fent clic AQUÍ
14 setembre 2018
Sant Andreu Salou tindrà un carril bici amb un recorregut bàsicament circular que aprofitarà camins, pistes, corriols, i les motes de les