27 juliol 2021
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracion
29 desembre 2020
Rebudes les Llistes del Cens Electoral C.E.R. i C.E.R.A., aquest Ajuntament obra un període de servei de consulta, des del dia 28 de desemb
3 febrer 2021
Podeu veure/descarregar l'informe del Pla Anual fent clic AQUÍ
11 gener 2021
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2020, ha aprovat el calendari fiscal de l'Ajuntament corresponent a
29 desembre 2020
D’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ), i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, del