General

27 juliol 2021
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracion
21 desembre 2020
La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar la con