Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10303 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9491 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9452 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9448 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de derogació i aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9161 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada de propietaris i la descripció dels béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8808 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8807 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8180 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública de modificació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'adhesió al Consorci Localret