Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5598 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de delegació de competències del Ple a favor de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5594 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5517 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva de la sol·licitud de dissolució de l'agrupació de municipis pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i declaració d'exempció de manteniment del lloc de treballa de secretaria del municipi de Sant Andreu Salou
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4743 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4742 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4056 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de convocatòria de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4045 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3524 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Anunci d'informació pública de sol·licitud de dissolució de l'agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i declaració d'exempció de manteniment del lloc de treball de secretaria del municipi de Sant Andreu Salou
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1873 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases execució, els annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2018