SUBVENCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ANY 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 15 de juny de 2020 concedir a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou les subvencions pels conceptes i imports que s’especifiquen, dins el Fons de Cooperació Econòmica i cultural de l’any 2020:
1. Despeses corrents: 1.352,49 €
2. Despeses per inversions: 29.589,21 €
3. Cultura: 5.460,30 €
4. Noves tecnologies: 594,37 €
5. Camins: 900 €