SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLÒRIA (Exp. 2020/6246)

En data 8 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre sobre les subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria (exp. 2020/6246), atorgant l’import de 8.169,16 € a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou (exp. 2020/6246) en concepte de “Reparació del camí de Riudellots a Franciac i el de l’estació de Riudellots”