Edictes

Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5253 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4955 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3676 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública de l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3658 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 905 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública del mapa de capacitat acústica del municipi
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 774 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris i la descripció dels béns i drets afectats per una expropiació i necessitat d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 772 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, els annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11231 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11047 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de derogació i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11006 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019