Edictes

Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4056 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de convocatòria de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4045 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3524 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Anunci d'informació pública de sol·licitud de dissolució de l'agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i declaració d'exempció de manteniment del lloc de treball de secretaria del municipi de Sant Andreu Salou
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1873 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases execució, els annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 40-0 Edicte: 1568 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació de la delegació de la competència de contractació de l'obra de Pistes Ciclables al Consell Comarcal del Gironès
Exercici: 2018 Bop: 26-0 Edicte: 941 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 743 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva del projecte "Adequació de pistes Ciclables"
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 696 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS Edicte d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Adequació de pistes ciclables" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 536 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS Edicte d'acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de contractació, direcció i execució de l'obra titulada "Pavimentació del camí de la Torre, 2a fase" de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou
Exercici: 2017 Bop: 238-0 Edicte: 10538 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits