Edictes

Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11231 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11047 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de derogació i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11006 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10832 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10818 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10303 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9491 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9452 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9448 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de derogació i aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019